Web sitemize hoşgeldiniz, 23 Şubat 2024

2022 Cilt 2, Sayı 2

Volume 2 – Issue 2 – 30 December 2022                                               DOWNLOAD ISSUE

   1. Önsöz
    Page 1
    Esef Hakan TOYTOK, Adem BEYHAN
   2. Öğretmenlerin Okullardaki Örgütsel Belirsizliğe İlişkin Algı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
    Pages 2-14
    Ceyhun SOYLU, Ahmet KAYA
   3. Covid-19 Salgın Döneminde Ebeveyn Öğretmen Ailelerin Uzaktan Eğitim Deneyimlerinin Değerlendirilmesi
    Pages 15-24
    Meltem YALVAÇ, Necibe Damla ÖZDEMİR
   4. Eğitim Müfettişleri Yönetmeliğinin Alanyazın Temelinde İncelenmesi
    Pages 25-40
    Ahmet Şakir YAZICI
   5. Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Motivasyonlarının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
    Pages 41-53
    Yasemin ECEL
   6. Finlandiya, Japonya ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Bazı Parametrelere Göre Karşılaştırması
    Pages 54-66

    Aslı Esra KAPLAN, Erdal GÜNEŞTEKİN, Recep GÜNDÜZ

     

   7. Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Kaynakları
    Pages 67-77
    Hakan Esef TOYTOK, Fatma YALÇIN