Web sitemize hoşgeldiniz, 23 Eylül 2023

2022 Cilt 2, Sayı 2

Volume 2 – Issue 2 – 30 December 2022                                               DOWNLOAD ISSUE

 1. Önsöz
  Page 1
  Esef Hakan TOYTOK, Adem BEYHAN
 2. Öğretmenlerin Okullardaki Örgütsel Belirsizliğe İlişkin Algı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Pages 2-14
  Ceyhun SOYLU, Ahmet KAYA
 3. Covid-19 Salgın Döneminde Ebeveyn Öğretmen Ailelerin Uzaktan Eğitim Deneyimlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 15-24
  Meltem YALVAÇ, Necibe Damla ÖZDEMİR
 4. Eğitim Müfettişleri Yönetmeliğinin Alanyazın Temelinde İncelenmesi
  Pages 25-40
  Ahmet Şakir YAZICI
 5. Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Motivasyonlarının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 41-53
  Yasemin ECEL
 6. Finlandiya, Japonya ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Bazı Parametrelere Göre Karşılaştırması Pages 54-66
  Aslı Esra Kaplan, Erdal Güneştekin, Recep Gündüz
 7. Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Kaynakları
  Pages 67-77
  Hakan Esef Toytok, Fatma Yalçın